Facebook

Brno si akcemi Roku smíření připomnělo zásadní momenty své historie

U příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé světové války se město Brno rozhodlo připomenout události z konce třicátých a první poloviny čtyřicátých let v širších souvislostech, tedy s přesahem před druhou světovou válku a jejími důsledky do současnosti.  Rada města Brna proto vyhlásila rok 2015 Rokem smíření.

Záměrem pásma více než šedesáti akcí bylo připomenout historické události včetně těch doposud opomíjených a důstojné uctění památky všech obětí tragédií minulého století. Brno se tak ukázalo jako sebevědomé město, které se dokáže přihlásit se ke své historii v evropském kontextu a kterému záleží na tom, kam dále směřuje.

Koordinátorem projektu bylo Turistické informační centrum města Brna, a přispěla do něj se svými akcemi třicítka organizací a spolků, mezi jinými Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Moravské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Filharmonie Brno, Masarykova univerzita, ale i Sokol Brno I, Černovické sdružení nebo nakladatelství Jota.

Mezi nejvýznamnější akce, které připomínaly přímo ukončení druhé světové války, patřily pietní shromáždění na brněnském Ústředním hřbitově a v areálu Kaunicových kolejí, výstava Život ve stínu šibenice v Křížové chodbě Nové radnice nebo tradiční Pouť smíření o poslední květnové sobotě, která se poprvé šla v opačném směru, tedy z Pohořelic do Brna jakožto symbol návratu ztracené součásti identity města.

Pouť smíření 2016 přitom bude jen jednou součástí pásma Meeting Brno, jehož první ročník nese podtitul ztracené / nalezené domovy a věnuje se tématu, které bylo v bezprostředně poválečné Evropě stejně palčivým problémem jako se jeví dnes. Bude sestávat s diskuzních fór, čtení mezinárodních autorů, divadelních představení zahraničních souborů, hudby, filmu i výtvarného umění. Program bude rozprostřen do posledních dvou květnových týdnů.

Více informací na www.meetingbrno.cz