Facebook

Vyhnaní z jižní Moravy: Refugees (not) welcome

Vyhnaní z jižní Moravy: Refugees (not) welcome

V polovině roku 1945 byli ještě dětmi či dospívajícími. Teprve po sedmi desetiletích však poprvé veřejně promlouvají o nuceném opuštění domova a novém životě v sousední, ale přece cizí zemi.

Výstava Pomalu začalo být zase dobře přibližuje osudy padesáti po válce vyhnaných Brňanů a Jihomoravanů, kteří díky rodinným vazbám mohli zůstat v Rakousku, kde dodnes žijí. Výstava je koncipována jako soustava audiovizuálních zastávek zprostředkovávajících rozhovory s pamětníky vedené v letech 2012 a 2013, doplněnými artefakty či dobovými předměty denní potřeby.

Pamětníci vyprávějí o době války i o násilí a bezpráví, jichž se na nich dopouštěli sovětští vojáci, sousedé nebo úředníci. Popisují první dny a týdny v Rakousku, které se nesly ve znamení bídy, prošení a žebrání o jídlo a hledání střechy nad hlavou. V některých případech se jim dostalo i vřelého přijetí, zejména práce schopným ve vesnicích, kde většina mužů zemřela na frontě nebo zůstávala ve válečném zajetí. Jindy se setkávali s nadávkami: „Na takový, co nic nemaj, nejsme zvědaví.“ Někteří z jejich rodičů se dokázali rychle přizpůsobit nové situaci, jiné žal a stesk po domově nikdy neopustily.

Výstavu připravilo Centrum pro výzkum migrace Dolnorakouského zemského archivu v St. Pöltenu. Instituce založená teprve roku 2012 je zaměřena na interdisciplinární výzkum historických i současných procesů migrace a sdílení výsledků bádání s veřejností prostřednictvím vydávání publikací a pořádání výstav.

V Brně bude výstava Pomalu začalo být zase dobře zahájena 12. 11. 2015 v 18.00 h v prostorách Staré radnice a potrvá do 10. 1. 2016.