Facebook

Rok smíření a co dál

Rok smíření a co dál – Meeting Brno

Loňské sedmdesáté výročí konce druhé světové války si Brno připomínalo i v kontextu s předválečnou multikulturalitou města, holocaustem či poválečným vyhnáním. Šedesátka výstav, koncertů, divadelních představení či akcí přibližujících lokální historii pod hlavičkou Rok smíření se stala počinem v České republice, potažmo na celém světě nevídaným. Letos se přitom chystá jeho volné pokračování.

Bezpochyby nejvíce pozornosti vyvolala Pouť smíření a jí předcházející Deklaraci smíření a společné budoucnosti, o nichž se psalo či mluvilo daleko za hranicemi České republiky. „Chtěl bych našim sousedům z hloubi duše poděkovat za jejich suverénní gesta a novou důvěru,“ řekl o projektu Rok smíření německý spolkový prezident Joachim Gauck.

Letošní Pouť smíření bude již desátou připomínkou vyhnání německojazyčných obyvatel Brna. Zatímco prvních osm Pietních pochodů se šlo ve stopách vyháněných, v roce 2016 půjdeme podruhé z Pohořelic do Brna vsymbolice smíření. Průběh akce, která se koná 28. května, bude podobný jako loni a zúčastní se jí i školní třídy z Brna, Vídně, Stuttgartu a Schwäbisch Gmündu.

Pouť smíření 2016 přitom bude jen jednou součástí pásma Meeting Brno, jehož první ročník nese podtitul ztracené / nalezené domovy a věnuje se tématu, které bylo v bezprostředně poválečné Evropě stejně palčivým problémem jako se jeví dnes. Bude sestávat s diskuzních fór, čtení mezinárodních autorů, divadelních představení zahraničních souborů, hudby, filmu i výtvarného umění. Program bude rozprostřen do posledních dvou květnových týdnů.

Více informací na www.meetingbrno.cz
Sledujte projekt i na Facebooku