Facebook

Za zapomenutými příběhy Černovic

Za zapomenutými příběhy Černovic

16. 4. 2015 – Němečtí básníci z Brna-Černovic – čtení z černovické historie

Černovice nejsou jen Olomoucká, Psychiatrická nemocnice a průmyslové zóny. Dnešní městská část má bohatou historii, kterou si Černovičtí rádi připomínají.

První zmínka o vsi tohoto jména je stará bezmála sedm set let. Černovice málem zanikly za obléhání města Švédy, v jehož důsledku také získaly svůj spíše německý ráz. Velký rozmach zažily po připojení k Velkému Brnu v roce 1919, po němž byla dokončena nová čtvrť kolem Charbulovy ulice či vznikla budova kina Avion od Josefa Kranze. V roce 1959 bylo mimochodem na východním okraji Nových Černovic založeno vůbec první brněnské panelové sídliště.

Zatímco ve Starých Černovicích převažovalo německy mluvící obyvatelstvo, v od sedmdesátých let devatenáctého století vznikajících Nových Černovicích se mluvilo hlavně česky. Soužití obou národností si zdejší lokální patrioti připomínají hned několikaakcemi v rámci Roku smíření. Jejich pořadatelem je Černovické sdružení, spolek založený v roce 2012, který ve čtvrti pořádá kulturní a sportovní akce či farmářské trhy.

Například v úterý 5. května se můžete připojit ke komentované procházce věnované průběhu a konci druhé světové války v Černovicích. A již tento čtvrtek (16. 4. 2015) se koná čtení o německojazyčném kulturním životě čtvrti, které začíná v 18:00 vevinotéce U Alberta na Olomoucké 148.

Více na: www.vcernovicich.cz
Vstupné dobrovolné