Facebook

Tematický web s autentickými dokumenty připomíná sedmdesáté výročí osvobození Brna

Tematický web s autentickými dokumenty připomíná sedmdesáté výročí osvobození Brna

Moravská zemská knihovna připravila tematický web, který připomíná sedmdesáté výročí osvobození Brna. Na adrese osvobozenebrno.mzk.cz zpřístupňuje online autentické digitální verze všech čtyř novin vydávaných ve městě v období dramatických květnových událostí. Digitalizované dokumenty jsou navíc doplněné krátkými texty, které je uvedou do dobového kontextu. Akce je součástí programu Rok smíření, který pod záštitou Magistrátu města Brna připomíná přelomové události roku 1945.

Ačkoliv bylo Brno osvobozeno už 26. dubna, pravidelné vydávání novin bylo obnoveno až 8. května. Město poškozené osvobozovacími boji i předcházejícími nálety, muselo v první řadě obnovit zásobování potravinami a zajistit bydlení pro obyvatele, kteří ztratili střechu nad hlavou. V severních částech města se ještě několik dní bojovalo, spolupráce mezi civilní a vojenskou správou města nefungovala ideálně. Obnova vydávání denního tisku tak stála na vedlejší koleji, vydávání novin částečně suploval výlep vyhlášek. Podobně jako za první republiky byla většina nových deníků úzce spojena s politickými stranami. V případě Brna patřily všechny čtyři noviny mezi stranické – Rovnost, Slovo národa, Národní obroda i Čin. Propojení s politikou však nebylo vnímáno nikterak negativně, vždyť v období tzv. třetí republiky (1945–1948) se ke členstvu čtyř povolených stran počítala celá třetina dospělých obyvatel Brna.

Moravská zemská knihovna zpřístupnila ucelený blok novin z prvního týdne od zahájení vydávání denního tisku. Události dokumentují postupnou obnovu života města, jehož osvobození symbolicky završuje návštěva prezidenta Beneše. Tematický záběr novin byl poměrně široký, od drobných zpráv o programu kin až po zahraniční zpravodajství. Společná jim byla nejen radost z osvobození a rozhodné odhodlání znovuvybudovat republiku na sociálně spravedlivějších základech, ale také paušální svalování viny za nacionálně socialistickou diktaturu na německé obyvatelstvo. Texty novin jsou doplněny vybranými dobovými dokumenty, které z části pocházejí z fondů Archivu města Brna.

„Pohled do novin se sedmdesátiletým odstupem upoutá nejen drobnými zprávami, které barvitě vykreslují život Brna těsně po skončení bojů, ale také mnohdy expresivním jazykem, volbou literárních klišé, nebo častým užívání příměrů z historie,“ komentoval vznik webu ředitel knihovny Tomáš Kubíček. „Věřím, že kontakt s dobovým materiálem zprostředkuje návštěvníkům a návštěvnicím webu alespoň částečně atmosféru tehdejší doby a upozorní na velký soubor digitalizovaných dokumentů, které knihovna nabízí nejen k tomuto tématu,“ dodal Kubíček.

Tisková zpráva k projektu