Facebook

Poslední dny Třetí říše v Brně

Konec vlády hákového kříže v Moravském zemském muzeu foto: Jan Cága. MZM

24. 4. 2015 - 3. 1. 2016 – Konec vlády hákového kříže. Osvobození Moravy 1945 – výstava

Naše město se osvobození dočkalo až na samém sklonku války. Pohnuté jaro 1945 přibližuje výstava Konec vlády hákového kříže v Moravském zemském muzeu.

Projekt představuje průběh posledního válečného roku na území Moravy, který vyvrcholil útokem 2. ukrajinského frontu Rudé armády na jižní Moravu. Operace vojenskými historiky nazývaná jako bratislavsko-brněnská byla zahájena 25. března 1945 překročením středoslovenské řeky Hron.

Tři sta šedesát tisíc sovětských vojáků se v jejím průběhu střetlo se čtvrt milionem vojáků Wehrmachtu, jimž velel polní maršál Schörner. Fanatický nacista hromadně popravoval své muže, kteří se pokusili sběhnout či neprojevovali dostatečnou víru v konečné vítězství, a byl ne nadarmo přezdíván Krvavý Ferdinand.

Jeho protějškem nad vojenskými mapami byl maršál SSSR Rodion Jakovlevič Malinovskij. Tento příslušník karaimské menšiny, tedy krymský Žid turkického původu, nastoupil jako sotva plnoletý do carské armády a později se přidal k jednotkám bolševiků. V třicátých letech jej minuly Stalinovy čistky a nakonec to byl on, kdo velel bitvě o Stalingrad, přijal kapitulaci fašistického Rumunska a vedl Sověty do srdce Střední Evropy.

Na území Moravy vstoupily jeho jednotky 7. dubna, kdy se jim podařilo obsadit most přes řeku Moravu jihovýchodně od Lanžhota. Po osvobození města zahájily sovětské jednotky útok na Hodonín a poté pokračovaly ve směru Velké Bílovice, kde probíhaly další tvrdé boje. Bránící se německé jednotky byly posilovány dalšími vojsky, která se podařilo stáhnout od Vídně, v dané době již obsazené Rudou armádou. K dalším urputným střetům došlo v okolí Šitbořic a Ořechova.

Brno vedle jednotek Wehrmachtu a Waffen SS bránily i jednotky Volkssturmu, českojazyčnými Brňany v narážce na nacistické zázračné zbraně trefně přezdívané V3, což vysloveno česko-rakousky zní jako „fotři“. V noci na 23. dubna začal letecký útok na Brno, přičemž ráno přešla sovětská vojska do útoku. Následujícího dne byly osvobozeny obce na jižním okraji Brna, a 25. dubna vnikla Rudá armáda na jeho území. Většina města byla osvobozena 26. dubna, útok však dále pokračoval na severních předměstích a v přilehlých vesnicích.

Sovětům sekundovali vojáci na stranu Spojenců přeběhnuvšího Rumunska, kteří bojovali zejména na jihovýchodní Moravě a později v okolí Znojma, Rosic, Tišnova, Zlína a dolní Hané. V hornatých oblastech Beskyd a Bílých Karpat, stejně jako na Českomoravské a Drahanské vrchovině, pomáhaly útočícím vojskům také partyzánské oddíly. Prožijte konec války na Moravě v Dietrichsteinském paláci.

– jo –

Více na www.mzm.cz
Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 200 Kč