Facebook

Konec války v Knihovně Jiřího Mahena

Konec války v Knihovně Jiřího Mahena

Hned tři akce pásma Rok smíření pořádá tento čtvrtek, tedy 21. května, Knihovna Jiřího Mahena. V 17.00 si můžete poslechnout autorské čtení Kateřiny Tučkové z románu Vyhnání Gerty Schnirch. Kniha i její adaptace Divadla Feste a HaDivadla se velkou měrou zasloužila o rozšíření povědomí o poválečném násilí v Brně. Román v roce 2010 získal Cenu čtenářů Magnesia Litera a byl také nominován na Magnesii Literu za prózu, na Cenu Josefa Škvoreckého a Cenu Jiřího Ortena.

Čtení se koná v budově na Kobližné 4, kde v 18.00 h začíná také beseda s Vladimírem Filipem, spoluautorem publikace Brno 1939–1945. Roky nesvobody. Kniha ukazuje bezmála tisíc fotografií, z drtivé většiny dosud nepublikovaných. Průřez válečnými lety v Brně začíná dobou před a bezprostředně po Mnichovu, obsazením města a návštěvou Adolfa Hitlera 17. března 1939. Publikace popisuje vojenské přehlídky, sbírky Zimní pomoci, nejrůznější oslavy či návštěvy dobových osobností v Brně.

Zajímá-li vás vojenská historie, neměli byste si nechat ujít přednášku Tomáše Javorka Československé opevnění 1938: včera a dnes. Akce doprovázená promítáním dobových záběrů se koná ve stejný den v čítárně knihovny v ulici Mozolky 52. Dozvíte se podrobnosti o počátečních plánech na obranu republiky i o konečném konceptu z roku 1937. Uvidíte návrhy lehkého a těžkého opevnění, jehož součástí byly dělostřelecké sruby, otočné věže, minometné kopule či pozorovatelny. Seznámíte se také s jednotlivými druhy zbraní a způsobem jejich použití v různých typech objektů.

Tomáš Javorek také přiblíží osudy opevnění po roce 1939 a v poválečných desetiletích, stejně jako dnešní stav těchto zařízení. Ačkoli po přijetí podmínek Mnichovské dohody nenašla využití a padla do rukou nepřítele, jsou pohraniční opevnění důkazem odhodlání našich předků bránit republiku i jejich inženýrských schopností.

Jaroslav Ostrčilík