Facebook

Důležitá svědectví pro budoucí generace jsou zachycena v nové knize

Důležitá svědectví pro budoucí generace jsou zachycena v nové knize

28. 4. 2015 - Místa paměti národa, příběhy lidí a míst kolem nás – vydání knihy

Průvodce k putovní výstavě po místech Paměti národa, kterého vydává brněnské vydavatelství JOTA, mapuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po konci druhé světové války. Unikátní kniha, která vznikla na základě projektu sdružení Post Bellum, vychází právě v den 70. výročí osvobození Brna, 28. dubna 2015. Jejím posláním není stát se učebnicí našich novodobých dějin, ale zprostředkovat autentická svědectví pamětníků. Ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy, o nichž jen čteme a často se jim zdráháme uvěřit, skutečně prožili, k nám promlouvá historie.

Kniha současně ukazuje, že místa, která každý den míjíme, zdaleka nejsou tak obyčejná a všední, a že lidé, které potkáváme, jsou mnohdy opravdovými hrdiny. Hrdiny, již mají co říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl zůstat opomenut.

Post Bellum je nevládní a nezisková organizace, založená v roce 2001 skupinou novinářů a historiků, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla nejen širší veřejnost, ale také aby zůstala zachována důležitá svědectví pro budoucí generace.
Knižní průvodce bude doplněn multimediálním projektem s názvem Osvobození 70, připomínajícím konec druhé světové války.
Na podzim tohoto roku připravuje nakladatelství Jota ve spolupráci s organizací Post Bellum knihu autentických příběhů pamětníků 2. světové války Příběhy 20. století.

Více na: http://www.jota.cz/opravdove-pribehy/mista-pameti-naroda/