Facebook

Barvitý podzim smíření

Barvitý podzim smíření

Věnce se kladou leckde, a v některých zemích se holocaust, nacistický teror či konec války také připomínají v kontextech a se zapojením veřejnosti. Co do šíře svého záběru je však Rok smíření u nás a vlastně na celém světě jedinečným projektem. Šedesátka akcí, ze kterých pásmo sestává, se neohlíží jen do minulosti, ale pomáhá nám lépe poznat město, ve kterém žijeme.

Vedle výstav, koncertů, divadelních představení do něj patří i akce přibližující lokální historii brněnských čtvrtí. Například řada celkem sedmi komentovaných procházek Místa paměti, v jejímž rámci historici či osobnosti provádí brněnskými ulicemi po příbězích zajímavých míst a lidí. Tuto sobotu se bude konat procházka „Bronxem“, která představí pohnutou historii, barvitou současnost a možnou budoucnost ulic Bratislavská, Francouzská a jejich nejbližšího okolí. Průvodci budou novinářka Alica Sigmund Heráková a historik Muzea romské kultury Michal Schuster, obyvatelé a lokální patrioti čtvrti, mnohdy označované také za brněnské Sudety.

Procházka bude završena na další z akcí pásma Rok smíření, sérii literárních čtení Mikroměsto. V pozoruhodných prostorách budov v okolí Muzea romské kultury představí svoji tvorbu čtyři české romské autorky – Irena Eliášová, Jana Hejkrlíková, Eva Danišová a Iveta Kokyová, které pojí sborník současné ženské romské prózy Slunce zapadá už ráno. Akce bude zakončena společným posezením v muzejní kavárně Beng! provázeným komorním hudebním doprovodem.

Dalším výrazným bodem podzimního programu bude na webových stránkách České televize živě přenášená interaktivní diskuze o tom, kým v různých obdobích svého života byl a čím pro dnešní dobu je Edvard Beneš. Spolu se zajímavými hosty z řad historiků a publicistů bude 4. listopadu v Sále Břetislava Bakaly moci diskutovat i veřejnost. Lidé budou moci pokládat otázky a uplatnit svůj názor nejen v sále, ale také přes mail či Facebook v průběhu i v předpolí akce.

Výstava Pomalu začalo být zase dobře zase vypráví osudy po válce vyhnaných Brňanů, kteří směli zůstat v Rakousku a dále v zemi žili. Půltucet audiovizuálních zastávek doplňují také dobové předměty denní potřeby. Na Staré radnici bude zahájena 12. listopadu a potrvá do poloviny ledna příštího roku. Nenechte si ujít akce podzimní části Roku smíření, na které vás srdečně zveme.

Jaroslav Ostrčilík